W3.CSS Template W3.CSS
 
W3.CSS
 
                                                                                                                                            

ทัวร์ ไท่หลู่เก๋อ หรือ ทาโรโกะ จอร์จ

place富世村 แชร์

Taroko National Park อุทยานแห่งชาติไท่หลู่เก๋อ หรือรู้จักกันในนาม ทาโรโกะ เป็นสวรรค์ของนักท่องเที่ยวที่รักธรรมชาติอย่างแท้จริง อุทยานแห่งชาตินี้มีพื้นที่เป็นภูเขาใหญ่, หน้าผา และทะเลอันงดงามและมีชื่อเสียงที่สุดในประเทศไต้หวัน ซึ่งครอบคลุมถึง 3 เมือง ได้แก่ ฮวาเหลียน หนานโถว และไถจง มีหน้าผาซึ่งเป็นหินอ่อนมากมายที่ให้ท่านต้องตะลึงกับความสวยงามที่ธรรมชาติสร้างขึ้น 
 • ต้องพิสูจน์ด้วยตาของท่านเอง!
 • บริการไกด์ส่วนตัว พูดภาษาอังกฤษได้
 • บริการ รับ - ส่ง ท่านถึงโรงแรมที่พัก
การจอง
 • ท่านจะได้รับการคอนเฟิร์มการจองผ่านทางอีเมล์ภายใน 48 ชม. กรณีที่ท่านไม่ได้รับอีเมล์กรุณาตรวจสอบโฟลเดอร์สแปม หรือติดต่อเราทางเมล์ 
 • กรุณาระบุวันที่และเวลาในการเดินทางทัวร์ เมื่อท่านทำการจองนี้
 • กรุณาระบุสถานที่รับ - ส่งท่านตามหัวข้อ จุดนัดหมาย (ข้างล่าง) เมื่อท่านทำการจองทัวร์นี้
สิทธิการจอง
 • บัตรทัวร์ส่วนตัวนำเที่ยว Taroko Gorge Private Trip มี 3 เเพ็คเกจให้ท่านเลือก ดังนี้;
 1. ทัวร์ครึ่งวัน
 2. ทัวร์เต็มวัน + อาหารกลางวัน
 3. ทัวร์เต็มวัน ไม่รวมอาหารกลางวัน
 • บริการการเดินทางรวม รับ - ส่ง 
 • ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน (ขึ้นอยู่กับท่านเลือกเเพ็คเกจทัวร์)
 • ประกันภัยการเดินทางของบริษัททัวร์
 • ไกด์ท่องเที่ยว
รายการทัวร์แพ็คเกจครึ่งวัน 
 • รับท่านเวลาโดยประมาณ 10.30 น. - 11.00 น. (ตามที่ท่านระบุสถานที่นัด)
 • Swallows' Grotto (Yanzikou) Trail
 • Cimu Bridge
 • Changchun Shrine
 • Qixingtan Scenic Area
 • กลับสู่ที่พัก ประมาณเวลา 16.30 น.
รายการทัวร์แพ็คเกจเต็มวัน
 • รับท่านเวลา 8.00 น. - 8.30 น. (ตามที่ท่านระบุสถานที่นัด)
 • Taroko Service Center
 • Buluowan Plateau
 • Swallows's Grotto (Yanzikou) Trail
 • รับประทานอาหารมื้อกลางวันที่ Tianxiang 
 • Changchun Shrine
 • Qixingtan Scenic Area
 • กลับสู่โรงเเรม เวลา 16.30 น.
ข้อมูลเพิ่มเติม
 • บัตรเด็ก สำหรับเด็กอายุ 3 - 11 ปี 
 • บัตรเด็กเล็ก สำหรับอายุ ต่ำกว่า 3 ปี นั่งตักผู้ใหญ่
ข้อแนะนำ
 • ท่านควรเลือกเเพ็คเกจทัวร์แบบเต็มวันเพื่อท่องเที่ยวชมความสวยงามของที่นี่
วิธีใช้
 • ท่านสามารถปริ้น หรือโชว์เอกสารการจองนี้ทางมือถือ กับเจ้าหน้าที่ทัวร์
จุดนัดหมาย
 • โรงแรมในตัวเมืองฮวาเหลียน Hualien, Hualien Railway Station, หรือ Hualien Airport Visitor Information Center
 • กรุณาระบุสถานที่นัดหมาย เมื่อท่านทำการจองทัวร์นี้
การยกเลิก
 • ไม่สามารถยกเลิกและเปลี่ยนแปลงได้

     ทัวร์ครึ่งวัน                          
             
     ทัวร์เต็มวัน+อาหารกลางวัน         
    
    ทัวร์เต็มวัน+ไม่รวมอาหาร             
               

         ระบุวันที่ใช้บริการ