W3.CSS Template W3.CSS
 
W3.CSS
 
                                                                                                                                            

ทัวร์วัดฝอกวงซัน,ทะเลสาบ Cheng Ching Lake

place佛光山大雄寶殿 แชร์

Fo Guang Shan Monastery วัดหรือมูลนิธิแสงธรรมที่มีชื่อเสียงมากเเห่งเมือง เกาสุยง ประเทศไต้หวัน วัดแห่งนี้มีอาณาบริเวณกว้างขวางปกคลุมเขาทั้งลูก ภายในวัดมีพระสงฆ์กว่า 1,400 รูป ซึ่งวัดนี้มีการสร้าง 8 เจดีย์ที่สวยงามรวมถึงเป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นพระอรหันต์หลายร้อยองค์ และยังมีอนุสรณ์สถานพระพุทธเจ้า Sakyamuni องค์ใหญ่ประดิษฐานด้านหลังสุดซึ่งงดงามและอลังการมาก ภายในเป็นนิทรรศการให้ความรู้ทางธรรม มีอาหารเจ ขนมเจอันเลิศรส ให้ท่านลองชิมกันอีกด้วย 

Cheng Ching Lake ทะเลสาบอันสวยงามและเป็นอ่างเก็บน้ำอันมีชื่อเสียงขอเมืองเกาสุยง นักท่องเที่ยวนิยมมาเดินเล่นชมบรรยากาศอันสวยงามรอบๆทะเลสาบและชมสะพาน The Bridge of Nine Turns อันมีชื่อเสียง

การจอง
 • ท่านจะได้รับการคอนเฟิร์มการจองผ่านทางอีเมล์ภายใน 48 ชม. กรณีที่ท่านไม่ได้รับอีเมล์กรุณาตรวจสอบโฟลเดอร์สแปม หรือติดต่อเราทางเมล์ 
 • กรุณาระบุวันและเวลา เมื่อท่านทำการจองทัวร์นี้
 • กรุณาแจ้งโรงแรมที่ท่านพัก เมื่อท่านทำการจองทัวร์นี้
 • กรุณาแจ้งล่วงหน้า เมื่อท่านทำการจองทัวร์นี้ หากท่านต้องการไกด์พูดภาษาอังกฤษ โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม NT$300 ต่อท่าน
สิทธิการจอง
 • บัตรท่องเที่ยว Fo Guang Shan and Cheng Ching Lake
 • ไกด์ทัวร์
 • บริการ รับ - ส่ง ถึงโรงแรม
 • ประกันภัยการเดินทาง
 • น้ำแร่สำหรับดื่ม
รายการทัวร์ 
 • รับที่โรงแรมหรือจุดนัดหมายเวลา 9.00 น.
 • พาชมวัด Fo Guang Shan Monastery
 • พักรับประทานอาหารเจ มื้อกลางวัน Vegetarian Restaurant
 • พาชมทะเลสาบ Cheng Ching Lake
 • พาท่านกลับสู่โรงแรมที่พัก เวลา 17.00 น.
ข้อมูลเพิ่มเติม
 • บัตรเด็ก สำหรับเด็กอายุ 3 ปีขึ้นไป
 • บัตรเด็กเล็ก สำหรับเด็กอายุน้อยกว่า 3 ปี นั่งตักผู้ใหญ่
วิธีใช้
 • ท่านสามารถปริ้น หรือโชว์เอกสารการจองนี้ทางมือถือ กับเจ้าหน้าที่ทัวร์
จุดนัดหมาย
 • สามารถ รับ - ส่ง ท่านที่โรงแรมในเมืองเกาสุยง, Zuoying High Speed Rail Station, Kaohsiung Train Station, หรือ Kaohsiung International Airport
 • กรุณาแจ้งจุดนัดหมาย เมื่อท่านทำการจองทัวร์นี้
การยกเลิก
 • ไม่สามารถยกเลิกและเปลี่ยนแปลงได้

  วัดฝอกวงซัน/Cheng Ching Lake
        

   


          ระบุวันที่ใช้บริการ