W3.CSS Template W3.CSS
 
W3.CSS
 
                                                                                                                                            

ภูเขาอาหลีซัน เกาสุยง

place阿里山山脈  แชร์

Alishan Mountain เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศใต้หวัน นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาชมความสวยงามทางธรรมชาติ และชมพระอาทิตย์ขึ้นที่นี่
 • พาท่านชมป่าไผ่, น้ำตก, และไร่สวนชา
 • ร่วมรับประทานอาหารพื้นเมืองก่อนชมการเเสดงศิลปะพื้นบ้าน
 • ท่านสามารถเลือกทัวร์เจาะลึกแบบ 2 วัน
 • บริการรับ - ส่งท่านถึงโรงแรมที่พัก
การจอง
 • ท่านจะได้รับการคอนเฟิร์มการจองผ่านทางอีเมล์ภายใน 48 ชม. กรณีที่ท่านไม่ได้รับอีเมล์กรุณาตรวจสอบโฟลเดอร์สแปม หรือติดต่อเราทางเมล์ 
 • กรุณาระบุวันที่และเวลาในการเดินทางทัวร์ เมื่อท่านทำการจองนี้
 • กรุณาระบุสถานที่ รับ - ส่ง ท่านตามหัวข้อจุดนัดหมาย (ข้างล่าง) เมื่อท่านทำการจองทัวร์นี้
 • กรุณาแจ้งล่วงหน้า หากท่านมีความประสงค์ให้ไกด์พูดภาษาอังกฤษ โดยจะมีค่าบริการเพิ่ม NT$300 ต่อท่าน
สิทธิการจอง
 • บัตรทัวร์นำเที่ยว Alishan Mountain โดยท่านเลือกแบบ 1 วัน หรือแบบเจาะลึก 2 วัน
 • บัตรชมการเเสดง Tsou Dance Performance
 • บริการการเดินทางรวม รับ - ส่ง 
 • ร่วมรับประทานอาหารกลางวันพื้นเมือง
 • ประกันภัยการเดินทางของบริษัททัวร์
 • น้ำแร่สำหรับดื่ม
 • ไกด์ท่องเที่ยว
 • *ไม่รวมบัตรเข้า Alishan 
 • หมายเหตุ หากท่านเลือกทัวร์แบบ 2 วันเพื่อชมพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้า ท่านต้องจองโรงแรม 1 คืน แนะนำให้เลือกโรงเเรมอยู่ในบริเวณ Alishan Forest Recreation Area
รายการทัวร์ 1 วัน
 • รับท่านเวลาโดยประมาณ 9.00 น. (ตามที่ท่านระบุสถานที่นัด)
 • ผ่าน Zhongpu
 • รับประทานอาหารพื้นเมือง มื้อกลางวัน ที่ Longmei
 • ชมการเเสดงพื้นบ้าน Tsou Dance Performance
 • Alishan Forest Recreation Area
 • กลับสู่ที่พัก ประมาณเวลา 17.00 น. - 18.00 น. หรือเข้าพักในโรงแรมเพื่อเดินทางต่อวันรุ่งขึ้น สำหรับท่านที่เลือกทัวร์แบบ 2 วัน
รายการทัวร์เจาะลึก 2 วัน (ต่อ)
 • นัดหมายเวลา 4.00 น. เพื่อนั่งรถไฟไปชมพระอาทิตย์ขึ้น (ท่านสามารถเลือกได้)
 • เวลา 9.00 น. พร้อมกันที่ Alishan Visitor Center
 • Fenqihu Old Street
 • ร่วมรับประทานอาหารมื้อกลางวัน
 • ชมน้ำตก Yanping Mountain waterfall trail
 • Chukou (Everlasting Bridge)
 • กลับสู่โรงเเรม เวลา 17.00 น. - 18.00 น.
ข้อมูลเพิ่มเติม
 • บัตรเด็ก สำหรับเด็กอายุ 3 ปีขึ้นไป
 • บัตรเด็กเล็ก สำหรับเด็กอายุน้อยกว่า 3 ปี นั่งตักผู้ใหญ่
วิธีใช้
 • ท่านสามารถปริ้น หรือโชว์เอกสารการจองนี้ทางมือถือ กับเจ้าหน้าที่ทัวร์
จุดนัดหมาย
 • เวลา 7.30 น. รับท่านที่โรงเเรมในเมือง Kaohsiung หรือ Tainan Airports หรือ High Speed Railway Stations  
 • เวลา 9.00 น. - 9.20 น. รับท่านที่ Chiayi High Speed Railway Station หรือ Train Station
 • เวลา 9.00 น. รับท่านที่ Alishan Visitor Center
การยกเลิก
 • ไม่สามารถยกเลิกและเปลี่ยนแปลงได้

      ทัวร์ภูเขาอาหลีซัน 1, 2 วัน
         
      
             


         ระบุวันที่ใช้บริการ