W3.CSS Template W3.CSS
 
W3.CSS
 
                                                                                                                                            

ทัวร์ Zuoying Lotus Pond

place尾北里 แชร์

Zuoying Lotus Pond ตั้งอยู่ด้านเหนือของเมืองเกาสุยง ด้านหนึ่งเป็นวิวเมือง อีกด้านหนึ่งเป็นภูเขา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทีเป็นที่นิยมมากเนื่องด้วยเป็นที่ตั้งของสถาปัตยกรรมเจดีย์คู่แบบจีนโบราณอันสวยงามโดดเด่นอยู่บนริมทะเลสาบ เรียกว่า Dragon and Tiger Pagodas ซึ่งมีความสูงถึง 700 เมตร โดยท่านสามารถขึ้นชมวิวทิวทัศน์สวยงามโดยรอบทะเลสาบ นอกจากยังนี้ศาลาฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ล่วง (Spring and Autumn Pavillions) ให้ท่านได้ชมอีกด้วย

การจอง
 • ท่านจะได้รับการคอนเฟิร์มการจองผ่านทางอีเมล์ภายใน 48 ชม. กรณีที่ท่านไม่ได้รับอีเมล์กรุณาตรวจสอบโฟลเดอร์สแปม หรือติดต่อเราทางเมล์ 
 • กรุณาระบุวันที่และเวลาในการเดินทางทัวร์ เมื่อท่านทำการจองนี้
 • กรุณาระบุสถานที่พักหรือจุด รับ - ส่ง เมื่อท่านทำการจองทัวร์นี้
 • กรุณาแจ้งล่วงหน้า หากท่านมีความประสงค์ให้ไกด์พูดภาษาอังกฤษ โดยจะมีค่าบริการเพิ่ม NT$ 300 ต่อท่าน
สิทธิการจอง
 • บัตรทัวร์ Zouying Lotus Pond
 • บริการการเดินทาง รวมรับ - ส่ง 
 • ประกันภัยการเดินทางของบริษัททัวร์
 • น้ำแร่สำหรับดื่ม
 • ไกด์ท่องเที่ยว
 • ไม่รวมรับประทานมื้อกลางวันและขนมของว่าง
รายการทัวร์
 • รับท่านเวลาโดยประมาณ รอบ 9.00 น. หรือ รอบ 14.00 น.
 • ชม City Landmark tour
 • ชม National Stadium
 • ชม Old City of Zouying
 • ชม Lotus Pond
 • พาทานขนมพื้นเมือง 
 • กลับสู่ที่พัก ประมาณเวลา 12.00 น. หรือ เวลา 17.00 น.
ข้อมูลเพิ่มเติม
 • บัตรเด็ก สำหรับเด็กอายุ 3 ปีขึ้นไป
 • บัตรเด็กเล็ก สำหรับเด็กอายุน้อยกว่า 3 ปี นั่งตักผู้ใหญ่
ข้อแนะนำ
 • กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำ ผ้าเช็ดตัว และหมวกคลุมผมของท่านไปด้วย
วิธีใช้
 • ท่านสามารถปริ้น หรือโชว์เอกสารการจองนี้ทางมือถือ กับเจ้าหน้าที่ทัวร์
จุดนัดหมาย
 • รับท่านที่โรงเเรมในเมือง Kaohsiung, Zouying High Speed Rail Station, Kaohsiung Train Station, Kaohsiung International Airport
 • กรุณาระบุสถานที่ เมื่อท่านทำการจองทัวร์นี้
การยกเลิก
 • ไม่สามารถยกเลิกและเปลี่ยนแปลงได้

     ทัวร์ Zuoying Lotus Pond
          
 
         กรุณาเลือกรอบเวลา
 9.00 น. 14.00 น.
ระบุวันที่ใช้บริการ