W3.CSS Template W3.CSS
 
W3.CSS
 
                                                                                                                                            

4G ซิมการ์ด รับที่สนามบิน TPE 

place臺灣桃園國際機場 แชร์

อำนวยความสะดวกสบายให้ท่านสามารถใช้งานโทรศัพท์ของท่านง่ายๆ ที่ประเทศไต้หวัน
 • รวดเร็ว ทันใจ ไม่ต้องลงทะเบียนให้ยุ่งยาก!!
 • สะดวก ท่านสามารถรับซิมการ์ดนี้ได้ทันทีที่ท่านมาถึงสนามบิน Taoyuan International Airport (TPE) 
 • ครอบคลุมกว่า 99% เครือข่ายในประเทศไต้หวัน
การจอง
 • ท่านจะได้รับการคอนเฟิร์มการจองผ่านทางอีเมล์ภายใน 48 ชม. กรณีที่ท่านไม่ได้รับอีเมล์กรุณาตรวจสอบโฟลเดอร์สแปม หรือติดต่อเราทางเมล์ 
สิทธิการจอง
 • ซิมการ์ด (ขนาดนาโน, ไมโคร หรือขนาดมาตรฐาน)
 • แบบใช้งาน 3, 5, 7 หรือ 12 วัน
 • เชื่อมต่อสัญญาณ 4G (หลังใช้งาน 1 GB เข้าสัญญาณ 3G ตลอดการใช้งาน)
 • ไม่จำกัดการใช้งาน
 • เหมาะสำหรับใช้ส่งข้อความ รับสายเข้าและเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต แต่ไม่สามารถโทรออกได้
วิธีใช้ 
 • ท่านสามารถปริ้น หรือโชว์เอกสารการจองนี้ทางมือถือกับเจ้าหน้าที่ เพื่อติดต่อรับซิมการ์ด ได้ที่ Taoyuan International Airport: Terminals 1 & 2 , ชั้น 1 เคาน์เตอร์ 3 Unit Traveler ในเวลาทำการ 5.30 น. - 1.00 น.
การยกเลิก
 • ไม่สามารถยกเลิกและเปลี่ยนแปลงได้

           บัตร 4G ซิมการ์ด
                 

   


        ระบุวันที่ใช้บริการ