W3.CSS Template W3.CSS
   
  W3.CSS
Bear closeup
ฉี่เหม่ยมิวเซียม/อาหารพื้นเมือง
ที่ๆรวมรวมผลงานระดับโลกไว้
0.00 2,200
หวู่ซานโต,บ่อน้ำพุร้อน 
มีความสวยงามทางธรรมชาติมากๆ
0.00 1,900
Zuoying Lotus Pond ไต้หวัน
เจดีย์คู่แบบจีนโบราณอันสวยงาม
0.00 990
เที่ยวภูเขาอาหลีซัน ไต้หวัน
อุทยานแห่งชาติที่มีชื่อเสียงที่สุด
0.00 2,030
วัดฝอกวงซัน ไต้หวัน
วัดหรือมูลนิธิแสงธรรม เกาสุยง
0.00 1,809